Porážka /insult/

Program biokorekcie v priebehu insulta (porážky) s pomocou BAD Tianshi trvá tri mesiace

V prvej etape – 1 mesiac, očistenie ciev, zníženie vytvárania trombocitov (krvných zrazenín)- začať najskôr 7 dní po prebudení z mozgovej kómy, alebo ihneď po odstránení akútnych príznakov choroby, keď proces prebiehal bez straty vedomia, užívajú sa Antilipidový čaj, Biokalcium na zlepšenie mozgovej činnosti a Biozinok

V druhej etape – 1 mesiac, obnovenie mikrocirkulácie, narušenej citlivosti a pohybu dolných končatín. Pri neprejavení sa týchto príznakov sa 2 etapa uskutočňuje preventívne. Užívajú sa Chitozan a Cholikan

Tretia etapa – 1 mesiac, obnovenie narušenej výmeny lipidov a podpora funkcií mozgu, užíva sa Vejkan

Doporučuje sa do roka opakovať 2x

Podrobný rozpis užívania priložíme k dodaným prípravkom na 1. mesiac, ak si ch objednáte.

Pri objednávke uveďte : Mozgová príhoda

Zobraziť viac

Zobraziť viac

Tainši a zdravie detí

Zobraziť viac